LITTEROITU TAULU 09

Tämä on se manpallopatsas

Joka näistä pienimmistä
yhe loukkoa, nii on parempi
että myllynkiv ripustettas
sen kaulaan ja upoettas
meren syvvyytee.

Tällane on se Jumalan
rangastus.
Kun se tul manpallopatsaana
tään väkesä
kanssa, johon kuuluu kaikki
mailman alusta
eläneet, jotka vasta
mailmaan tulevat ja
jotka on nyt nähtävänä.

Miten se on sotaväkesä
vartioimana,
jossa on koko manpallon
sotaväkkeä. Kuuluvat tuolta
penkin peästä tään manpallopatsaa
rukkouksee. Niin sillon
työ autatton toistanno
yhellä lailla. Poismänneitä
ku vastatulevia ja
samalla koko manpallon
väkkeä. Ku Raamattuu on kirjotettu:

Ellettön keänny
ja tule niinku lapset, ettön

Taivaan valtakuntoa peri.

Kun pienet lapset ei ossoa lukkea
eikä lauloa, niin ne perrii iha
etupeässä Taivaa. Tässä on
vertailu teille aikaihmisille.

Kuka teistä ei ajattele
mittään pahoja eikä
katehti toista. No sillon
keännyttö lapsen kaltaseks.

Tämä mailma muute olis
paratiisi, jos katteus olis pois.

Tämä kirjotus on Pohjos Euroopan
kenraalin Matti Rutase
Comments