LITTEROITU TAULU 08

1937 Heinäkuun 17 päivänä.

Minä kun mänin,
tul mielee, että minä en oo rukkoillu Jumalata.
Että
on minulle Jumalan rangastus
eikä minulla muuta
apua oo ku Jumalan apu.

Kun se pallautti tänne köyhään,
kurjaan, syntiseen mailmaan
ja sano että hänen
peällesä tehhään niin paljon
turhia valoja. Minulla
kun sillo kaheksantoista
lähtiessä ol ne Jumalan pyhät
kalliit valat.

Ku ei ollu
valtakuntoa eikä valtiota,
niin sillo ne män manpallon
peälle. Ja tästä minulle Jumala
on muistuttanna, kuinka
paljo on nuorta väkkeä
manpallon peällä antanna
henkesä ja veresä vuotoa
jälelle jeäneije eistä.

Niinku Jumalakin meijän kaikkie
eistä anto ihtseä
naulita, näijennii sotapoikavanajie.

Se
minulle kun tek pahhoa, ku
ryävärit ja ryöstäjät ol
aina kimpussa. Mutta ku Jumala
tul patsaana mailmaan,
sen piene lapsparvesa kanssa.

Kukkaa ihminen ei oo tullu
aikaihmisenä, kun pienenä
lapsena. Nyt ku Jumala
tul patsaana mailmaan,
tämä on aikoja ennen kirjotettu

Raamattuu. 1955
Comments