LITTEROITU TAULU 05

1954 Heinäkuu

Tämä on jatkoa Jumalan patsaaseen
toiselle puolelle.

Tällä
tavon Jumala tul patsaana
maailmaa. Vei väkesä man
puolelta Taivaan puolelle. Niin
kun tässä sen patsaalla toisella
puolella lukkoo. Kun
kulluu sata vuotta etteenpäi,
niin sillo ei meitä oo kettään tässä mailmassa.

Kaikki ollaa henkimailman
puolella. Ku ei
tässä oo vuoslukua
tässä ihmiste vaihtumisessa.

Pitäs peästä nyt sen, joka kuoloo,
ku lukkoo tuolta
toiselta puolelta ne rukkoukset,
niin sillon työ autatto sen
man puolelta Taivaan puolelle.

Ku Jumala loi maailmaan ihmise,
niin sillä piisas mailmaan ja koko
manpalloo väkkeä. Tässä
soatton katella näköstännö.

Tämä sementtinen pien väk
on sitä tuhatvuotista
etteenpäi, niinku se vanha Pyhä

Raamattu kertoo siitä tuhatvuotisesta
aikakauvesta.

Tää on sitä ku Jumala tul
patsaana ja tään piene lapsparvesa
kanssa. Kukkaa ei oo
peässy maailmaan muuten kun se
lapsena on laittanna.

Jos Jumala ei laittas vasta
tulevata väkkeä, nii äkkiä olis
ihmiset kaikki. Tää on sen

Pohjos-Euroopan kenraali
Matti Rutanen.
Comments