LITTEROITU TAULU 10

1957 elokuun 15 päivänä.

Tässä se Jumalan äijin patsas,
ku Jumala on lapsena äitisä
sylissä. Tuolla penkin peässä
täytenä miehenä, keskellä
Kolkatan ristillä kuolleena.

Ei Herra Jeesus ole kuollu. Se muutti
voan man puolelta Taivaan puolelle.

Kun siellä Taivaan puolella
on niin paljo väkkeä, että
meitä ei oo teällä manpallona
peällä muuta kun pisara meressä.

Sinne männään pois. Ja meijä
jälessä kaikki vielä neki, jotka
vasta mailmaan tulevat.

Sementtine väk on sitä vasta
tulevata väkkeä. Nämä kupariset
isot on sitä poismännyttä
väkkeä. Kuparinen nuor väk
on sitä man peällä olevata
väkkeä, kutka ei oo peässy tänne
mailmaan muuta ku Jumala
on pienenä lapsena henge
laittanna.

Jos Jumala ei
laittas vasttuleville
henkeä, nii äkkiä myö vanhat
ollaan pois teältä. Nämä
asijat on Jumalan elämäkerrasta,
kun se ol ollu onnellisena
ihmisenä mailmassa.

Nyt kun se tul patsaana
mailmaan, niin kyllä siinä
on ryövärit ja ryöstäjät
samassa järjestyksessä.

Niin ku enne aikaan nämä pahalaiset
on tältä paikkakunnalta.

Kenraali Matti Rutanen.

(Mahlun Mäkilöillä 1994, 319-323.)
Comments