LITTEROITU TAULU 01

Syntymaika ja –paikka Savossa Hankasalamen
Kärkkäälänkylässä 22.12.1888

Mite Jumala minullennii
pienenä lapsena on henge antanna tänne
köyhään, kurjaan ja syntiseen mail-maan.
Mite olin jeännä orvoks äijistän.

Ne ku ol pienenä lapsena jättännä kylymälle
tuvan permannolle istumaa
iha alasti. Siinä oon itkennä
niin kauva, että napan tul pitkälle.

Muistan ku olin jo
iso poika, ennenkun se painu paikollee.

Minu isällän ol talo, ku
se otti toise aka. Niin sillon ne
ajo vanhat lapset riikille. Minä
kun muistan sen palaspussin,
minkälainen se ol.

Minä kun tulin
nii isoks, että kelepasin ihmisille,
mänin Kokkolaan. Siellä venäläiset
otti kiinni niin nuoria poikia ja
veivät Venäjälle, jos ei ollu passia.

Ei minullakaa ollu passia.

Minä mänin Kokkolan nimismieheltä
passia anomaa, muuten nuo venäläiset
vie minut. Se sano, ettei hänen passisa
anto auta mittää. Se neuvo minut karkuu.
Minä oon Kokkolasta
sillä tiellä tänäkin päivänä.

Se kaheksantoista sota alako
sillo. Minä pelekäsin sottoa. Se
ol minulle ensimmäinen sotaharjotus,
kun tulin Kokkolasta tänne
jala.

Mutta ku ei ollu isseä eikä äitiä
muuvalla kun taivaassa, kehenkä
olisin luottanna, kun toinen
ja toinen käv toisesa hengen
peälle. Ei minullakaa ollu moata
niinkään paljon, että olisin sopinna
oman moan sissään kuolemaan.

Tässä
minun patsaalla on minulle hauta,
ku Jumala anto sen minulle.
Mahlun maapallopatsaseen kuuluu Kymmenen kuparilaattaa. Tässä Matti Rutanen kertoo lapsuudestaan.

Comments